• English
Linx 89

Nordic Plastic väljer Logimarks bläckstråleskrivare Linx 8900

Nordic Plastic Group är nordens största leverantör av komponenter och färdiga produkter i plast. De håller till i Trelleborg men har också en producerande enhet i Helsingborg. Deras sortiment består av plattor, rör, stavar, profiler, folier samt andra typer av tillbehör. Deras kunder är allt från stora globala till små- och medelstora företag som är verksamma inom en mängd olika branscher – bland annat fordons-, stål-, livsmedelsbranschen och medicinteknik. De levererar till största del inom norden men export sker också till andra europeiska länder samt till Kina och USA.

En augustidag möter Logimark fyra anställda på Nordic Plastic Group – produktionschefen Daniel Rubin, arbetsledaren Mattias Nilsson samt Victor Persson och Carl-Johan Nilsson som arbetar i deras handverkstad. För ungefär ett år sedan, precis när Nordic Plastic hade behov av att byta ut deras märkmaskin fick de upp ögonen för Logimark. Deras dåvarande maskin levde inte upp till deras krav samt hade både kvalitetsbrister och behov av mycket service. Daniel Rubin, produktionschef, förklarar:

– I samband med den bristande kvalitén på den tidigare märkmaskinen, kom våra kunder att ställa högre krav på märkningen. Att vi inte bara skulle märka med text utan också märka deras logotyp och liknande. Därför fanns det ett behov av att ha en mer modern märkmaskin.

Då Nordic Plastics märkning inte handlar om en löpande produktion utan om individuella märkningar en till två gånger per dag, var det ett krav att enkelt kunna ställa om maskinen. Då bläckstråleskrivaren inte heller alltid användes dagligen fanns det också ett behov av att den skulle kunna stå stilla utan att bläcket skulle torka igen. Detta var ett stort problem med deras tidigare märkmaskin. För att täcka dessa behov föll valet på bläckstråleskrivaren Linx 8900.

Victor Persson, arbetar i handverkstaden och använder maskinen, berättar:
– Vi skulle märka logotyper som skulle vara så små som möjligt, men med den förra bläckstråleskrivaren blev det bara en liten svart fläck. Med Linx 8900 däremot, fungerar det utan problem.

Linx 8900 är en flexibel bläckstråleskrivare som kan skriva upp till fem rader, logotyper, streckkoder och liknande. Den är enkel att använda och rengöra samt har minimalt underhållsbehov. Fördelen är att kunden själv kan utföra service med en servicemodul och behöver därför inte invänta en servicetekniker. Maskinen är även utrustad med en 10” touchskärm i färg, som är enkel att navigera i. I Nordic Plastics fall ställer operatören först in vad som ska märkas på skärmen, exempelvis logotyp och text. Därefter, med hjälp av en handtransportör där bläckstrålehuvudet är tillkopplat, läggs plastprodukten och sedan förs handtransportören åt sidan och plasten bläckmärks med den programmerade texten och logotypen. Bläcket torkar på under en sekund vilket förenklar produktionen.

Alla är enade om att deras märkningsbehov har mötts, men att det inte bara har handlat om att köpa en märkmaskin. Det var också viktigt att företaget de skulle köpa av inte bara sålde en maskin utan också vårdade sina kundrelationer. Med Logimark som leverantör av märkmaskin känner Nordic Plastic att det fungerat utmärkt, både med valet av bläckstråleskrivare men också tillgängligheten med service och reservdelar.

Mattias Nilsson, arbetsledare, och Carl-Johan Nilsson, arbetar i handverkstaden, säger:
– Det bästa med denna maskinen är att den är väldigt lättanvänd. Vem som helst kan gå in och använda den. Vår tidigare maskin var omöjlig, tillslut var vi bara tre-fyra stycken som kunde använda den. Med Linx 8900 fungerar allt perfekt och det har underlättat vår produktion.