• English
Etiketteringsmaskin Logimark

Rechon Life Science väljer en serialisering- och aggregeringslösning

EU direktivet 2011/62 / EU som utfärdades i 2011 införde rättsliga krav för ett europeiskt säkerhetssystem för att förhindra förfalskade läkemedel. Logimark erbjuder ett säkert märkningssystem för databas-lagrad spårbarhet och ej manipulerbar försegling av förpackningar.

Rechon Life Science, ett svenskt läkemedels- och förpackningsföretag väljer Logimark för att implementera spårbarhetslösningar som kompletterar Rechons läkemedelsproduktion och förpackningstjänster. För att möta utvecklingen kräver Rechon en mjukvarulösning som är tillräckligt flexibel för att ändra linjekonfigurationer per kundens behov, kunna generera och säkert importera/exportera unika serienummer, och erbjuda en fungerande modell för prissättning.

Projektet omfattar serialisering och aggregering på Rechons befintliga märkningslinjer med vägningssystem. Seal etiketter appliceras på sidorna av läkemedelsförpackningarna. Perforering på etiketterna kommer att exponera manipulation genom nedbrytning av etiketterna. Efter detta sker en kod- och förslutningskontroll av ett visionsystem. Förpackningen kommer att avvisas om märkningen är fel eller om en etikett applicerats på fel sätt. Bara godkända produkter lämnar anläggningen.