• English
Streckkod blir Datamatrixkod

Framtiden för streckkoder

Mot 2D-revolutionen

Den traditionella linjära streckkoden, även kallat EAN-koden, som idag finns på var och varannan produkt har begränsningar i datalagring och funktionalitet. Den kan bara innehålla produktens GS1-artikelnummer (GTIN). För att möta dagens informationsbehov är därför streckkoden på väg att ersättas av en 2D-kod. Inom detaljhandeln förväntas denna övergång vara fullständig i slutet av 2027 vilket kommer påverka hur vi hanterar och spårar produkter.

2D-kodens mångsidighet

2D-koden som kan vara en QR-kod eller en Datamatrix-kod kan innehålla en mängd information som till exempel utgångsdatum, batchnummer, serienummer och webbinnehåll. Detta ger inte bara en bättre spårbarhet genom hela leveranskedjan utan också en möjlighet att länka konsumenter till exempelvis detaljerad produktinformation, erbjudanden, recept och returhantering.  

Den globala omställningen

Målet är att 2D-koder ska användas globalt inom detaljhandeln senast 2027. Trots denna övergång kommer EAN-koder att existera sida vid sida med 2D-koder under en övergångsperiod. Det beror på att det kommer ta tid innan alla system kan hantera 2D-koder. För att skanna av en 2D-kod behövs optisk skanningsteknik vilket blir allt vanligare i handeln, men en betydande andel linjära skannrar används fortfarande. Olika delar av världen kommer att röra sig olika fort mot det målet.

Tidiga resultat indikerar att skanning av 2D-koder är lika enkelt och snabbt som för EAN-koder. Pilotprojekt visar att flera streckkoder på förpackningar inte påverkar skanningens effektivitet.

Vi kan hjälpa dig att ta fram din streckkod eller 2D-kod och skicka önskat antal både digitalt och fysiskt. Läs mer om våra variabeltryckta etiketter.

Läs mer på GS1 hemsida: https://gs1.se/support_categories/streckkod-och-2d-kod-databarare/#heading-globalt-2d-program