• English

Märkning inom mejeri – och glassindustrin!

Yoghurt, mjölk, smör, ost, glass och så mycket mer! Företag inom mejeribranschen måste anpassa sig till den ständigt ökande efterfrågan av mejeriprodukter genom att erbjuda ett så brett utbud som möjligt.

Det kan därför innebära förödande konsekvenser om det sker oväntade stopp i produktionslinjen. Genom att utrusta sig med toppmodern märkningsutrustning minimerar man risken för stillestånd och ökar chansen att produkterna slutligen hamnar i konsumentens kök. 

Men vad är märkningskraven för mejerisektorn? Vilka system passar bäst för den här branschens behov? Vilka uppgifter måste märkningen på mejeriprodukter innehålla?

Det råder ingen tvekan om att mejeribranschen är en starkt reglerad sektor. Marknadsaktörer måste följa vissa regler som berör identifiering av deras produkter. Här är en lista över några av dem:

  • Försäljningsnamn
  • Nettomängd
  • Utgångsdatum
  • Förvaringsförhållande
  • Partinummer för produktens spårbarhet
  • Näringsdeklaration
  • Ingredienslista
  • Ursprung
  • Företagsnamn och adress till tillverkaren eller förpackaren.

Det ska alltså finnas en hel del information på mejeriprodukterna, och effektiva märkningssystem krävs för att inkludera informationen så tillförlitligt som möjligt.

Rätt lösning för dina behov

Märkningsmaskiner från Logimark erbjuder alltifrån enkla bläckstråleskrivarehöghastighetsetikettapplikatorer och pallmärkningssystem. Vårt breda utbud av maskiner gör att vi kan tillgodose alla behov – i alla led i produktionslinjen. Men vilken lösning är bäst för just din produktion?

Kontakta oss för att veta mer!