• English

    Automatisk Vialetiketteringsmaskin

    Med stjärnhjulsprincip. Vi kontrollerar att produkten finns i stjärnhjulet, avsynar och matchar etikettilltryck samt kontrollerar att etiketten är korrekt applicerad. Maskinen hanterar produkter från 8,5mm i diameter. – Rejektstation med räknare. – Takt mellan 30-90 produkter/min. – Utbytbara formatdelar vid olika storlekar.