• English

Bulk System ZTV HP MK2

Logimark presenterar vårt nya bulksystem, helt unikt på marknaden. Investera i ett system som är upp till 10 gånger billigare än vanliga patronutskrifter!

ZTV HP MK2 är ett helt automatiskt bläckförsörjningssystem med integrerad intelligens. Maskinen kan köras i 180m/min i 300 dpi. Sänker du dpi:n kan du öka hastigheten ytterligare. Systemet klarar otroliga hastigheter och lämpar sig särskilt bra för tryckeribranschen som hanterar många utskrifter.

Patronerna är större än vanligt med hela 400ml och därför har du längre körningar innan patronerna behöver bytas. När ett byte ska ske kan detta göras medan maskinen fortfarande är i drift. Du behöver aldrig stanna processen! Patronerna övervakas av en integrerad nivågivare. Om en fördefinierad bläcknivå är under tröskelvärdet fylls den automatiskt på igen.

Patronhållaren i Bulksystemet är framtagen för smidig förvaring av redan öppnade patroner, även för att skydda dem mot läckage eller uttorkning. Bläcktillförseln styrs av en tryckregulator och är oberoende av gravitation och vibration. Detta gör att systemet lämpar sig väl även för användning av lösningsbaserat bläck.

Bulksystemet körs med Smartcard-övervakning för kommunikation mellan tillförseltank, bläckpatroner och bläckbehållaren via EIA232-gränssnitt. Endast när värdena på patronerna och bläckbehållaren stämmer överens börjar systemet fungera. På detta sätt utesluter vi felaktig användning av bläckpatronerna eller tanken.

     

Specifikationer

  • För produktioner med hög bläckförbrukning.
  • Patroner rapporterar bläcknivåer till bläcksystemet i realtid.
  • Patronerna fylls automatiskt på under märkning.
  • Fri installationshöjd av tanksystemet.
  • Användning av lösningsmedelsbaserat bläck är möjligt för märkning av icke absorberande material.
  • Systemet betalar sig snabbt tack vare ett lägre bläckpris.
  • IP40 klassad.

  Har du befintliga X2- och X4 enheter från oss, kan du uppgradera dessa och bygga in i ZTV systemet för en komplett lösning.