• English

Etiketter otryckta

Logimark har etiketter för alla ändamål!

Vi tillverkar alla typer av etiketter, både stora och små mängder, helt enligt dina önskemål och instruktioner. Våra otryckta etiketter finns i flera kvaliteter och material och både som thermo eller thermotransfer. Vår flexibla etikettproduktion ger oss möjligheter att anpassa oss till de verkliga kraven på kvantiteter och antal som du vill ha levererade.

Vid utformning och val av etiketter är det viktigt att ha etikettens material i åtanke. För att bestämma material är det också viktigt att ha ytan som etiketten ska appliceras på i beaktning. Exempelvis behöver gummi en viss typ av etikett medan plast behöver en annan. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är vad för miljö etiketten ska vistas i och vad den ska tåla. En etikett som ska utsättas för väder och vind bör tåla både vatten och solljus. Visst är det mycket att tänka på – men vi hjälper er gärna!

Oavsett vad ni önskar för egenskaper av er etikett, har vi materialet för er. Vi kommer gärna och pratar igenom dina behov och önskemål!