• English

LogiPost

LogiPost – en programvara för adresseringslösning med utskrift och stackerhantering.

LogiPost – en programvara för adresseringslösning med utskrift och stackerhantering.

     

Specifikationer

    • Adresseringslösning med utskrift och stackerhantering.
    • Styr upp till 3 bläckstråleskrivare samtidigt.
    • Både Linx CIJ och Markoprint HP teknik kan användas.
    • Datafiler kan vara både text- och excelfiler.