• English

RF Auto

RF Auto är ett operatörsvänligt kartong- och påsmärkningssystem för produktioner i de högre hastigheterna. RF Auto kan automatiskt justera sig för att rymma varierande tjocklekar på produkten vilket leder till minskad inställningstid och bortfall.

Tack vare en patenterad ”gate-teknik” justerar RF Auto automatiskt sig själv för att anpassa sig till olika tjocklekar på produkten, vilket leder till minskad tidsåtgång för justering och förlust. Idealisk för industrier: livsmedel, läkemedels- och medicinska tillverkare, kosmetika osv.

     

Specifikationer

  • Höga genomströmningshastigheter tack vare en stor inmatningsbehållare matchad med varvtalsreglering upp till 90m/min.
  • Maskinens kompakta storlek med en valfri uppsamlingstransportör gör att RF Auto kan konfigureras och flyttas enkelt mellan produktionslinjer.
  • Hög hastighet och noggrannhet upprätthålls genom användning av en vakuumtransportör som ökar genomströmningen av kvalitetsmärkning.

  Tekniska specifikationer:

  • Batchräknare som standard.
  • Minsta och maximala storlekar (W x L) som kan rymma är: Max 400 x 300mm / min 80 x 30mm (Produktberoende)